דף הבית >> : הבטי מס המתייחסים לתשלומים לצדדים קשורים
 

 

  הבטי מס המתייחסים לתשלומים לצדדים קשורים

 (א)         עסקים רבים בישראל מנוהלים באמצעות גופים משפטיים קשורים כגון: בעלי-מניות

המנהלים מספר חברות, חברות בשליטה זהה, חברות בנות וכיו"ב.

(ב)          שלטונות המס מנסים למנוע קיזוז של הוצאות שהקטינו הכנסה חייבת בחברה אחת

ובמקביל הקטינו הפסדים הראויים לניכוי בחברה אחרת.

                       2.         מההלכות המשפטיות שנפסקו בנושא זה ( "אבנעל", "רכב ישראלי", "מרכז רמיר", "ארגורן

ניהול" ו"איבקו") עולה כי ניתן יהא להמנע ממחלוקת עם רשויות המס אם יתקיימו התנאים הבאים:

1)      יש להוכיח כי הסכומים שולמו עבור שירותים שניתנו בייצור הכנסה.

 2)      יש לערוך מראש הסכם בכתב, בין נותן השירות לבין מקבל השירות, שיסדיר את כל הפרטים הרלוונטיים להתקשרות לרבות מחיר השירות, היקף השירות, תקופת השירות, מועדי תשלום וכיו"ב.

 3)      ההסכם, שייערך בכתב, ישא את כל המאפיינים של חוזה מקובל לרבות צורה וניסוח כך שיתקבל חוזה אמיתי הטומן בחובו זכויות וחובות משפטיות.

 4)      ההתקשרות בין הגורמים הקשורים צריכה להיות סבירה באופן שהתקשרות דומה לה עשויה להערך גם עם גורמים שאינם קשורים זה בזה.

 

המידע בחוזר זה אינו מהווה מתן ייעוץ או חוות דעת אלא מסירת מידע כללי בלבד. בכל מקרה יש להיזקק להוראות החוק עצמן ולקבל עצה מקצועית מתאימה לפני ביצוע כל פעולה. להבהרות יש לפנות למחלקת המיסים במשרדנו.

 

 

 

 
 
+ שלח משוב
לייבסיטי - בניית אתרים